บทเรียนภาษา Python, สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้นและ OOP

บทเรียนภาษา Python, สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้นและ OOP ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย สบายๆ เลือกเรียน หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ ที่ ม.หอการค้าไทย เพราะเรามีดี จริงๆ นะ อยู่ระหว่างกำลังศึกษาเรื่องการนำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence) มารองรับการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเครือ ซี.พี.

Hacks to Keep Straw Cup Clean

Hacks to Keep Straw Cup Clean

Straw cups are manufactured with many different designs, but a common purpose: to keep liquids inside the cup and prevent spills. This is accomplished most commonly with a design that includes the main cup, a spout, and some sort of leak-proof valve. While this ingenious engineering solves one problem, it creates another. The straw cups […]

Key Facts Almost American Inkiness Vultures

Owlcation » Root » Fauna Key Facts Almost American Melanise Vultures Updated on January 25, 2018 Paul Goodman more Since complemental university, Paul has worked as a bibliothec, instructor, and mercenary author. Natural in the UK, he presently lives in Florida. A grouping of American nigrify vultures perched on metallic railings. These birds are gregarious […]

Our Phones are Crawling with Bacteria

Our Phones are Crawling with Bacteria

According to time.com, our phone is 10 times dirtier than toilet seat. Diseases and illness can spread through surfaces as well as our phones. Here’s what might be loitering on your mobile: E. coli From theatlantic.com, 1 from 6 phones sampled were found to have E. coli present. This is a type of bacteria that […]

Emergency Laundry Detergent Alternatives

Emergency Laundry Detergent Alternatives

The best idea is to hand wash just the one thing you really must have (we’ll get to hand washing detergent alternatives). But, if you need to do a larger load of dirty laundry. In the washer, there are some safe alternatives for your usual detergent and tips you can use to eke out enough […]

How to Choose The Best Water Temperature for Laundry

How to Choose The Best Water Temperature for Laundry

Take a minute to read the care labels on each piece of clothing. You’ll find the information you need to choose both the best water temperature and the type of washing cycle. Following the recommendations on the label is especially important if you are a laundry novice or if the garment is new. Generations thought […]

1 2 3
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!